Onze vastgoedverzekeringen worden ondergebracht op de Nederlandse Assurantiebeurs. Het collectief kan één of meerdere verzekeraars hebben. Deze verzekeraars zijn ten alle tijde gescreend en voldoen aan de hoogste eisen die de Nederlandse overheid aan verzekeraars stelt.

 

Firmo Vastgoedverzekeringen heeft sinds 2009 de verzekeringen voor vastgoedklanten en VvE’s collectief ingekocht. Voor de verzekeraars worden wij als één hele grote klant gezien. U profiteert als deelnemer van het collectief van de laagste premies op de verzekeringsmarkt.

Firmo Vastgoedverzekeringen heft een collectieve polis op basis van Uitgebreide dekking. Op deze standard geldende dekkingen hebben wij extra voorwaarden kunnen bedingen op gebied van bijvoorbeeld brandblussers, NEN-keuringen, huurderving en leegstandsmelding. Alle extra’s zijn ingebouwd om in geval van schade uw positie ten opzichte van de verzekeraar zo sterk mogelijk te maken.

Bij schade neemt u rechtstreeks contact met ons op. Wij werken met vaste medewerkers die uw schade in behandeling nemen. Bij een grotere schade zal een expert en desgewenst een contra-expert worden ingezet. Onze inzet is een zo spoedig en correct mogelijke  afhandeling van uw schade. Voor ons bent u geen polisnummer maar een klant die wij zo goed mogelijk willen helpen.