Herbouwwaarde taxatie

Een goede verzekering begint met de juiste waarde!

Een juiste herbouwwaarde van uw pand is een essentiële factor voor een goede verzekering. Vaak wordt de aankoop- of de WOZ-waarde opgegeven als de te verzekeren waarde. De herbouwwaarde komt vrijwel per definitie nooit overeen met andere waarderingen zoals de aankoop-, markt-, en/of WOZ waarde. Bij een te lage herbouwwaarde bent u onderverzekerd en krijgt u bij schade niet de volledige schade vergoed. Bij een te hoge herbouwwaarde bent u de teveel betaalde premie kwijt.

Dit kunt u voorkomen door het verzekerde gebouw te laten taxeren volgens artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de verzekeraar geen beroep mag doen op een andere waarde dan vastgesteld door een deskundige. U heeft daarmee meer zekerheid dat u schadeloos wordt gesteld na een schade aan uw pand en dat u de juiste premie betaald.

Voor onze bestaande en nieuwe relaties hebben wij gereduceerde tarieven kunnen afspreken voor taxaties volgens artikel 7:960 BW. Indien u het formulier ‘Aanvraag offerte taxatie’ invult, zullen wij u zo spoedig mogelijk een offerte toezenden voor een herbouwwaarde taxatie van uw panden.