Beheerders

Als vastgoedbeheerder voert u de regie over het commerciële-, technische- en administratieve beheer van de vastgoedportefeuilles van uw klanten. U wilt uw klant zo volledig mogelijk ontzorgen. Een van de taken die u daarbij op u neemt, is het beheren van de verzekeringen van de vastgoedportefeuilles van uw klanten.

Als een beheerder echter voor het afsluiten van een verzekering meer dan alleen de NAWTE-gegevens* doorgeeft aan een verzekeraar of tussenpersoon, is er volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) al sprake van ‘bemiddelen’. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van gegevens over het te verzekeren gebouw, bij het opvragen van offertes voor een opstalverzekering. Ook alle werkzaamheden die een beheerder ná het afsluiten van de verzekering verricht (het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekering) vallen onder bemiddelen. Voor bemiddelen is een vergunning van de AFM verplicht.

Bij een samenwerking met ons, kunnen wij de procedure zo inregelen dat u niet in overtreding bent op het moment dat u de klant in contact met ons brengt. Tegelijkertijd blijft u wel volledig ingelicht over de verzekeringen van uw klanten.

En, ook heel mooi: door de premiekorting en door de uitstekende dekking die u aan uw klant kunt bieden, wordt uw toegevoegde waarde wederom duidelijk voor uw klant!

* Naam, Adres (straat en postcode), Woonplaats, TElefoonnummer