VvE’s

Opstalverzekering.

Bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) bent u door middel van appartementsrechten lid van de VvE. De VvE is vervolgens juridisch gezien de eigenaar van het gebouw. Met een VvE opstal verzekering verzekert de VvE, en daarmee haar leden, zich tegen financiële gevolgen bij schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm of waterschade.

Aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering (WA) is ook een belangrijke verzekering. Dit is een verzekering die de verzekerde, in dit geval de VvE, beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een dakpan die op iemands hoofd valt waardoor letselschade kan ontstaan.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De bestuurders van de VvE hebben een grote verantwoordelijkheid voor hun doen en laten binnen het VvE bestuur. Bestuurders kunnen dan ook persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor hun doen of laten. Een aansprakelijk gestelde bestuurder zal worden verplicht om de benadeelden alle schade die door zijn handelen is ontstaan te vergoeden. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt eventuele gevolgschade (niet zijnde fraude e.d.) en het juridische verweer van de aansprakelijkheid.

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van juridische bijstand in geval van een juridisch geschil met een derde. Voor de bestuurder van de VvE die zelf een rechtsbijstandsverzekering heeft, geldt bijna altijd een uitsluiting voor geschillen die voortkomen vanuit de VvE.