Hoe zit het met de ‘kleine lettertjes’ in de verzekeringspolis?

Firmo Vastgoedverzekeringen heft een collectieve polis op basis van Uitgebreide dekking. Op deze standard geldende dekkingen hebben wij extra voorwaarden kunnen bedingen op gebied van bijvoorbeeld brandblussers, NEN-keuringen, huurderving en leegstandsmelding. Alle extra’s zijn ingebouwd om in geval van schade uw positie ten opzichte van de verzekeraar zo sterk mogelijk te maken.